Kontakta oss

Du är välkommen att ringa, maila eller använda kontaktformuläret för att komma i kontakt med oss.

031-383 46 00
info@olympus.nu


Göteborg

Tagenevägen 70B
425 37 Hisings Kärra

Uddevalla

Björbäcksvägen 6
451 55 Uddevalla

Flaggabonnemang

Med en abonnemangstjänst har du alltid tillgång till nya företagsflaggor exakt när du behöver dem. Vi lagerhåller och distribuerar dina flaggor och du får ytterligare fördelar som lägre inköpspris, bättre likviditet och leverans inom 24 timmar.

Fyll i formuläret till högerKvalitetspolicy

Kvalitet – Kundnöjdhet

Våra kunders nöjdhet mäts regelbundet genom att de får ange sin nöjdhet med våra tjänster totalt på en värdeskala, 1-10, där målet är att vi skall hamna på lägst 7,5.

Kvalitet – Kundlojalitet

90 % kundlojalitet, definierad som andelen trogna och nytillkomna kunder ställt mot andelen som slutat handla av Olympus, genom mätning 1 gång per år.

Ekonomi

Målet är att uppvisa en kontinuerligt god soliditet med mer än 80 poäng av 100 möjliga hos Credit Safe (= Mycket god kreditvärdighet). Mäts genom extern statistik från Credit Safe i Sverige AB. Fem klasser finns, där 3 (40-59 p) betyder kreditvärdig, klass 4 (60-79 p) betyder god kreditvärdighet och klass 5 (80-100 p) betyder mycket god kreditvärdighet.

Processer

Vi strävar att hålla samtliga kundkritiska processer kvalitetssäkrade och effektiva. Vi kontrollerar processernas duglighet genom att mäta antalet kundanknutna avvikelser som drabbar varje process. Vårt mål är att inga processer ska ha mer än 5 kundanknutna avvikelser per månad.

Personal

Vår personal skall vara nöjda med företaget och dess ledning. Vi följer upp personalnöjdheten vid varje medarbetarsamtal som sker 1 gång per år. På en skala 1-10 skall personalens nöjdhet uppgå till lägst 7.

ISO-certifiering

Vi är ISO-certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Klicka här för att se certifieringen.